PODPORTE NÁS

Naše aktivity môžeme realizovať vďaka podporovateľom a ľuďom sympatizujúcich s našou činnosťou. Je mnoho spôsobov, ako nám môžete byť nápomocní a tak pomôcť napĺňať poslanie našej organizácie. Ďakujeme za každú pomoc. 


Finančný dar

Aj Vy nás môžete podporiť Vami zvolenou ľubovoľnou čiastkou na uvedený účet.

Darovanie 2% z daní

Blíži sa obdobie možnosti darovať svoje dve percentá.

Ak by ste sa rozhodli podporiť naše občianske združenie, budeme veľmi vďační.


Bankové spojenie

Prima Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK17 5600 0000 0010 7614 3002

IČO: 42158966

DIČ: 2023206251t