AKTUALITY


Halloween


Ďakujeme za pozvanie na Halloweensku "party", ktorú usporiadalo Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika - CEREMINA, dňa 29.10.2019. Napriek tomu, že z našich detí neboli žiadne strašidielka a na výlet sa vychystali ešte pred zotmením, zažili deň plný zábavy. Pripravené
aktivity a hry si veľmi užili, okrem toho zistili, že Halloween je aj skvelá príležitosť, ako sa ľahko dostať k maškrte.

Ďakujeme CEREMINE, že poskytla nielen nám, ale i rodičom možnosť spestriť denný program deťom.Supervízia

V globále si ľudia veľmi málo uvedomujú samotnú podstatu celoživotného vzdelávania, ale vzdelávanie je neodmysliteľnou súčasťou každej fázy života. Silná motivácia nás stále ťahá dopredu, k sebarozvíjaniu a rozširovaniu si vedomostí v oblasti kariérneho rozvoja, ale aj v súkromnej sfére, pretože naša profesia sa stala pre mnohé z nás popredným záujmom. Vzdelávanie je častokrát "mravenčia" práca na dlhú trať, ale chtíč a vytrvalosť nás vie doviezť k úspešným koncom.
Práve za c...ieľom zabezpečenia a zvýšenia kvality profesijnej činnosti a nadobudnutia nadhľadu nad svojou pracovnou činnosťou, sme boli v pondelok 7.10.2019 supervidované pod záštitou poprednej českej odborníčky v oblasti autizmu Mgr. Romany Straussovej, Ph.D., zakladateľky a riaditeľky Centra Terapie Autizmu, autorky terapeutickej metódy O.T.A., lektorky kurzov zameraných na problematiku PAS a ranní péče, akreditovanej lektorky postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, kde školí v oblasti autizmu a terapií najmä lekárov (pedopsychiatrov).
V mene celého zariadenia by sme sa chceli poďakovať doktorke Straussovej za všetky cenné informácie a rady, ktoré nám poskytla. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s autistami, prístupom a spôsobom, ktorým supervíziu vedie, nám vytvorila nielen priestor, ale i nové možnosti, prostredníctvom ktorých vieme kvalitu našich služieb posúvať čoraz vyššie, čo ocenia najmä detičky, z ktorých máme neskutočnú radosť, keď vidíme, ako krôčik po krôčiku napredujú a my máme prístup k novým možnostiam a spôsobom, ako ich napredovanie vylepšiť.

Ešte raz, veľká vďaka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!!!


                                                 Poďakovanie

Dnes nám bolo poskytnuté neskutočné prekvapenie zo strany rodičov, ktorí sa spojili a zorganizovali spoločné stretnutie, aby nám prejavili vďaku za našu prácu. Darovali nám krásnu drevenú tabuľu s poďakovaním a magnetku každému zamestnancovi s osobitným venovaním. Nesmierne si ceníme toto gesto, ktoré pre nás predstavuje neopísateľnú poctu a zadosťučinenie.
Krajšiu spätnú väzbu si ani nevieme predstaviť a práve pri takýchto momentoch cítime, že naša práca je zmysluplná.

Toto ocenenie rodičov patrí teda aj TTSK, ktorý túto službu
zriadil.
Ďakujeme rodičom za súdržnosť medzi sebou a nami ako špecializovaným zariadením.


"Zoznamovacia" grilovačka

Grilovanie je obľúbenou aktivitou počas letnej sezóny a istou formou trávenia voľného času s rodinou a priateľmi počas prípravy rôznych lahôdok. Preto sme sa aj my rozhodli zorganizovať
"zoznamovaciu" grilovačku s programom pre celé rodiny, s cieľom rozvíjať vzťahy rodičov s deťmi, rodičov navzájom a aj s nami. Daný spôsob sa nám zdal vhodným spôsobom relaxácie a to s možnosťou nadviazania kontaktov či posilnením vzájomných väzieb. Vytvoril sa tak priestor, v ktorom sme si odovzdali veľa užitočných informácií ako riešiť mnohé situácie s našimi
detičkami. Pozvané boli taktiež aj detičky s rodičmi, ktorým je poskytovaná služba včasnej intervencie a tak sme sa na dvore špecializovaného zariadenia stretli v hojnom počte a strávili
sme spolu príjemné chvíle. V mene celého tímu ďakujeme Jakubkovmu tatinovi, ktorý nám
spríjemnil atmosféru hrou na akordeóne a taktiež všetkým maminkám a babičkám, ktoré napiekli vynikajúce koláče. Veríme, že ste sa grilovačku užili rovnako ako my a radi sa zúčastníte
aj na ďalšej akcii.

Mesto pre všetkých

Trnava bez predsudkov

Mesto Trnava v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre spina bifida a/ alebo hydrocefalom a Nádvorím - priestorom súčasnej kultúry zorganizovalo 19.6. podujatie MESTO PRE VŠETKÝCH, ktoré bolo zamerané na podporu zdravotne znevýhodnených ľudí. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program v rámci ktorého boli odprezentované rôzne sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, aktivity občianskych združení, tvorivé dielne a iné. Tí odvážnejší si mohli skúsiť jazdu na handbike-u, bocciau, posunkový jazyk a jazdu na invalidnom vozíku.

Aj my sme boli súčasťou trhu s originálnymi výrobkami v krásnom prostredí Nádvoria, kde sme okrem osvety a prezentácie Špecializovaného zariadenia v Trnave, predávali i naše handmade produkty. Ďakujeme za každý zakúpený výrobok, peniažky poputujú na účet nášho občianskeho združenia. 


Návšteva Českých Budějovíc

V pondelok 17.6. sme navštívili Auticentrum, o.p.s. v Českých Budějoviciach  za cieľom vytvorenia medzinárodnej spolupráce. Auticentrum zabezpečuje pravidelné aktivizačné služby a odľahčovaciu službu pre osoby s autizmom od roku 2014. Tešíme sa, že máme možnosť spolupracovať s vysokokvalifikovanými odborníkmi z nášho odboru a tak si predávať navzájom cenné informácie a rady.

Ďakujeme celému tímu Auticentra za vrelé prijatie a príjemne prežité chvíle...


Konferencia

Dňa 29. apríla sa konal pod záštitou TTSK, Fakulty sociálnych vied UCM, OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave, 1. ročník odbornej konferencie s tematickým zameraním Autizmus - samota, ktorá nebolí. Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti, ako prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. a PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., ktoré nám priblížili problematiku autizmu z vedeckého hľadiska a poskytli nám svoje poznatky z dlhoročnej praxe. Sme vďační, že sme mohli byť súčasťou konferencie a ceníme si všetky nové informácie, ktoré nám boli prednesené.


Slávnostné otvorenie

Za prítomnosti vicežupana Józsefa Berényiho, zamestnancov a všetkých pozvaných hostí sa 5.2.2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie nášho zariadenia.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa podujatie mohlo zorganizovať a pomohli nám tak vytvoriť priateľskú atmosféru, v ktorej sa niesla celá udalosť.

Pevne veríme, že detičkám aj ich rodičom sa naše priestory budú páčiť, pretože sme sa snažili vytvoriť také podmienky a priestory, ktoré spĺňajú najvyššie možné štandardy. Celý tím sa veľmi tešíme na detičky a spoluprácu s rodičmi a predovšetkým sa budeme snažiť o to, aby sa v našom zariadení cítili príjemne a bezpečne. 


Darovanie 2% z daní

Blíži sa obdobie možnosti darovať svoje dve percentá.

Ak by ste sa rozhodli podporiť naše občianske združenie, budeme veľmi vďační.


Špecializované zariadenie v Trnave vám vyjadruje

poďakovanie

za podporu a aktívnu pomoc, ktorú ste vynaložili počas uplynulého roku 2018. Vďaka Vašim príspevkom a darom sme mohli našim klientom vytvoriť lepšie podmienky a napĺňať stanovené poslanie a ciele. Každá forma pomoci bola pre našich klientov osobným prínosom. 

Veríme, že naša spolupráca pretrvá aj v budúcnosti.


                                                                               Riaditeľka

                                                                               klienti a tím Špecializovaného zariadenia v Trnave

Sponzori:

Slovenské elektrárne, a.s. 

TTSK

Mesto Trnava

Zdravé ovocie a zelenina: p. Ľubka Križanová

Siemens s.r.o.

Gymnázium J. Hollého v Trnave : PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. a jej trieda

Rodina Majerníková z Majcichova

Tip Top Gastro s.r.o.: p. Stanislav Hrúz

Občianske združenie Hojdačka

Kvety Milka v Trnave: rodina p. Jakubca

Revia: Malokarpatská komunitná nadácia

Kaviareň "Leháro": p. Slavomíra Selnekovičová a jej skvelé dievčence

Reštaurácia & Pub Merkur: p. Martinka Krajčírová a p. Danko Čahoj

ZŠ a MŠ, Vančurova v Trnave: Mgr. Michaela Rakúsová a Mgr. Monika Horváthová

P. Ľudka Bíliková zo Suchej nad Parnou

P. Dagmar Turečeková z Trnavy

Mgr. Zuzka Popová z Trnavy

P. Monika Šurinová z Trnavy

APIMED: Ing. Peter Kudláč a Mgr. Mária Kudláčová

Maliarske centrum Juel: p. Juraj Bartoš

Občianske združenie Lepšia Trnava

Centrum Koburgovo, n.o.: Mgr. Juraj Štofej, PhD.

Bronco, n.o.