AKTUALITY

"Tvorivé aktivity"

Odborní zamestnanci úseku výchovy uplatňujú svoju kreativitu pri tvorivých aktivitách s deťmi pri príležitosti rôznych sviatkov - Deň Matiek, Veľká noc  a období počas roka s tematikou fašiangov, jari, Dňa Zeme a i. Deti si trénujú počas týchto aktivít jemnú motoriku, pozornosť, podporený je aj rozvoj tvorivosti a sústredenosti na konkrétnu činnosť. Odmenou je pre deti radosť z činnosti a výsledné výrobky, ktorými si spestrujeme naše zariadenie. 

"Prechádzky v rámci Trnavy"

Pekné počasie, dobrá nálada, pohyb, noví ľudia, pestrosť podnetov, toto všetko a omnoho viac nám prinášajú prechádzky, ktoré robia dobrú službu nielen po fyzickej ale aj po psychickej stránke všetkým zúčastneným. 

"Návšteva Kinder clubu Trnava, 19.03.2024"

Našim deťom sme spestrili deň návštevou Kinder clubu v Trnave, ktorý im priniesol mnohé pestré zážitky a aktivity. Tešíme sa, že aj týmto spôsobom vytvárame príležitosť na nové podnety  v rámci všestranného rozvoja našich detí.


"Vianoce 2023"

Blíži sa čas vianočný a "Stromček vianočných želaní" je vyzdobený, želania našich detí splnené. Postarali sa o to úžasní ľudia z OZ Mapenzi by Generation of Love a štedrí darcovia - ľudia nezištní, prajní, s obrovským a láskavým srdcom. Úprimne ďakujeme! Zostáva nám milá povinnosť - odovzdať darčeky detičkám v našom ŠZ a tiež v rodinách zo služby Včasnej intervencie a popriať si vzájomne: "Šťastné, veselé a krásne Vianoce!"

"Vianočné predajné trhy"

Dňa 11.12.2023 sme sa zúčastnili "Vianočných predajných trhov", ktoré každoročne organizuje Trnavský samosprávny kraj. Možno si tu zakúpiť výrobky študentov stredných škôl a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Tohto roku sa spoločne so zamestnancami zapojili aj rodičia svojimi výrobkami a koláčikmi, ktoré išli výnimočne rýchlo na odbyt. Patrí im veľká VĎAKA. Výťažok z tohto predaja použijeme na aktivity pre naše deti v ŠZ.

"Mikulášske posedenie, 5.12.2023"

Tohoročné "Mikulášske posedenie" sme si riadne užili v Kinder Club – City Aréna Trnava v pohybe a v radosti na všakovakých trampolínach, šmýkačkách a skákacích príšerách. Ďakujeme Kinder Clubu za priestory a čas vyhradený len pre nás. Vďaka našej už tradičnej spolupráci s CPPR Trnava, OZ Hojdačka a OZ Cesta zázrakov prišiel medzi nás Svätý Mikuláš s košom plným balíčkov. Kažké dieťatko bolo obdarované, každému sa prihovoril a veru sme mu aj spoločnými silami zaspievali. Príjemnú atmosféru sme si vychutnávali pri čajíku a kávičke a výborných koláčikoch, ktoré zabezpečili viacerí rodičia našich detičiek. Špeciálne im patrí veľká vďaka. Takto sme sa mohli rodičia aj zamestnanci vzájomne porozprávať a pozdieľať a tešiť sa z pohľadu na naše šťastné a veselé detičky. Škoda, že je tento deň len raz v roku.

Canisterapia aj pre rodinky zo služby Včasnej intervencie

Z príjemne prežitého času s terapeutickým psíkom Bíni sa už tešia aj detičky so svojimi rodičmi a súrodencami zo služby Včasnej intervencie. Od februára 2023 sa vďaka podpore trnavskej automobilky Stellantis stretávame raz mesačne a sú to naozaj prínosné stretnutia. Niektoré detičky ešte len prvý raz zažívajú kontakt so zvieraťom, naberajú odvahu pohladkať psíka povzbudzovaní rodičmi, niektoré si zasa plnými dúškami užívajú liečivý kontakt s Bíni a dávajú to najavo úsmevom a radosťou. A to je našim cieľom. Nechať detičky vnímať blízkosť zvieratka v bezpečnom prostredí, prekonávať svoje limity, učiť sa nové veci, rozvíjať sa.

MADONAN  Bojničky, 10.08.2023

Krásny slnečný deň plný radosti, pohybu a kontaktu so zvieratkami prežili naše detičky na mini farme, ktorá bola pre všetkých príjemným spestrením a obohatením, čo potvrdzovali úsmevy a dobrá nálada detí.

"Červené nosy", 9.6.2023

Aj tohto roku nás prišli potešiť a zabaviť naše milované Červené nosy s novým predstavením Fidlikára 2. Deti boli vtiahnuté do deja krásnej terapeutickej aktivity a naplno si to užili. Ďakujeme...

Medzinárodný deň detí 2023 v ŠZvTT

Počas tohto dňa si naše detičky užili veľa radosti, slniečka, zážitkov a dobrej nálady v spoločnosti svojich blízkych a zamestnancov zariadenia. Zamestnanci sa postarali o chutné občerstvenie a rodičia sa zapojili do akcie prípravou chutných dezertov - koláčikov, ktoré všetci prítomní vďačne ochutnávali.
K prijemne prežitému dňu prispelo aj občianske združenie Krízové centrum, Hojdačka, Mesto Trnava - Technický odbor a Párty v záhrade. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave akcie, bol to čas plný úžasných zážitkov a pocitov. 

Májový kvet, 12.5.2023

Prostredie mesta ozdobeného kvetmi a zeleňou všetkého druhu, kontakt so širším okolím a úžasná akcia Májový kvet bola pre naše detičky zárukou dobrej nálady a príjemne prežitého času.

Návšteva knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, 18.01. 2023

Aj keď veľa detí v našom zariadení zatiaľ nevie čítať a písať, má možnosť navštevovať Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, kde sa im ponúka možnosť rozvíjať všetky svoje predpoklady pre napredovanie. Ďakujeme vedeniu i celému personálu knižnice za túto cennú príležitosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vianočný čas 2022 v našom zariadení 

Rozžiarený stromček v našej telocvični sa doplnil o ďalší veľmi zaujímavý a účelný  darček " Senzorický koberček", ku ktorému nám dopomohla firma Bebee.
Ďakujeme v mene  našich  detí  za tento  krásny  darček, za prejavený  záujem o naše  detičky a nezištnú pomoc.

Pred  časom  nás  oslovili  študenti  zo  Študentskej  rady  Fakulty  zdravotníctva  a sociálnej  práce  TU v Trnave, že majú záujem  pre  deti  zariadenia  zorganizovať  "Vianočný  stromček  prianí" ... a  stalo  sa .
V utorok  popoludní  prišla  milá návšteva z Trnavskej univerzity v Trnave a priniesli detičkám darčeky, ktoré  zabezpečili  študenti  a  zamestnanci  spomínanej  FZaSP  TU. Srdečná  vďaka za darčeky a taktiež za ľudskosť, záujem a nezištnosť

Ochota  +  snaha  =  nezištná  radosť.  Vzorec   pre  ľudí  s  veľkým  srdcom .  Iskričky  v  očkách  spolu   so slzičkami  šťastia  u detí  i  dospelých. Srdečná  vďaka  všetkým  zainteresovaným  dobrým  ľuďom  z  OZ Mapenzi by Generation of love a  tiež  anonymným  darcom, ktorí naplnili "Stromček želania" darčekmi pre všetky detičky z nášho ŠZ.

Prednáška na tému logopédie a stretnutie s rodičmi, 13.12.2022

Stretnutie s pani logopedičkou sa niesol v dobrej nálade s poučnými myšlienkami, dobrými praktickými postrehmi od našich vychovávateliek a záujmom od rodičov.
Vianoce klopú na dvere, a preto sme im kúsok pootvorili dvierka aj vôňou sladučkých kolačikov, nealkoholického punču a aktuálnymi melódiami.

Mikuláš v našom zariadení, 05.12.2022

Svätý Mikuláš zavítal aj k deťom v Špecializovanom zariadení v Trnave. Pre radosť v ich očkách sa postarali aj OZ Krizáčik, Centrum pomoci pre rodinu a Hojdačka o.z. Veľmi pekne ďakujeme.

"Canisterapia - radosť a obohatenie pre deti"

Aktivita canisterapia prináša už od septembra 2021 deťom  v našom zariadení úplne iný druh zážitkov, ktorý je nielen úžasným spestrením, ale tiež dôležitým prínosom v emocionálnej, osobnostnej i kognitívnej oblasti.
Pani canisterapeutka spolu so psíkom border kóliou Bíni umožňuje deťom vyskúšať si rôzne hry a povely na základe ktorých získavajú deti nové zručnosti, rozvíjajú svoje schopnosti, budujú si sebadôveru a vzťah k psíkovi. V prostredí bezpečia, dôvery a radosti deti ľahšie prekonávajú svoje bariéry a posúvajú hranice svojich možností. Prínos tejto aktivity, ktorá je realizovaná v interiéri i exteriéri nášho zariadenia, je vidieť aj v úsmevoch a smiechu detí, v pestrejšom slovnom prejave, vôli učiť sa nové veci a zažívať nové skúsenosti.
Veríme, že canisterapia bude aj naďalej pevnou súčasťou aktivít v našom zariadení, nakoľko prináša mnohé pozitíva do života detí, ich rodín a v neposlednom rade aj personálu zariadenia.

"Podporná rodičovská skupina"

Od mája 2022 sa stretávajú rodinky v rámci služby Včasnej intervencie u nás v zariadení v podpornej rodičovskej skupine. K dispozícii majú telocvičňu, snoezelen, záhradu s hojdačkami, preliezkami a trampolínou. Prínosom tejto aktivity je možnosť nadviazať kontakt s ďalšími rodinami v podobnej situácii, vzájomná podpora, zdieľanie a pomoc medzi rodičmi, učenie sa novým sociálnym zručnostiam u detí s diagnózou detský autizmus alebo podozrením na túto diagnózu. 

"Červené Nosy" 

Naše zariadenie prišli navštíviť "Červené Nosy" a zahrali krásne predstavenie "Fidlikára" ako dodatočný darček a prekvapenie v rámci osláv MDD. Predstavenie zahrali nielen jedenkrát, ale hneď trikrát, aby si každé dieťa aj pani učiteľky užili nádherné terapeutické zážitky a atmosféru. Ďakujeme klaunom a tešíme sa z každého úsmevu, ktorý nám dnes vyčarili. 

Medzinárodný deň detí v našom zariadení, 2022

Deň detí i v našom zariadení sa niesol vo výbornej nálade, radosti a spolupatričnosti. Veľká vďaka patrí všetkým pracovníkom Špecializovaného zariadenia v Trnave a rodičom detí. K pestrosti, pohode a originalite tiež prispeli občianske združenia Krízové centrum, Hojdačka a Cesta zázrakov, Mesto Trnava - Technický odbor, McDonald's Trnava a Párty v záhrade.

Canisterapia

Od septembra 2021 poskytujeme pre deti v našom zariadení novú aktivitu - canisterapiu, ktorú realizuje certifikovaná canisterapeutka Bc. Zdenka Mauricová so svojou border kóliou Bíni v spolupráci s personálom zariadenia.
Naše deti sa budú môcť potešiť, zrelaxovať a podporiť rozvoj svojich zručností prostredníctvom canisterapie pravidelne dvakrát mesačne. 


Dňa 14.1.2021 bolo bezplatne vykonané členom občianskeho združenia Dobrovoľná civilná
ochrana preventívne dezinfikovanie všetkých vnútorných priestorov Špecializovaného zaridenia v Trnave. 

Na dezinfikovanie bola použitá širokospektrálna dezinfekcia firmy Ecolab - Incidin Pro, ktorá je účinná proti baktériám, kvasinkám a rôznym typov vírusov a je vhodná pre vysoko rizikové oblasti a širokú škálu povrchov. Využíva sa predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Dezinfikovanie bolo vykonané držiteľom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie.

Veľká vďaka patrí OZ Dobrovoľná civilná ochrana a aj samotným dobrovoľníkom, ktorí sa do tejto aktivity nezištne zapojili.

Vianočný čas v Špecializovanom zariadení v Trnave


Tak ako každoročne, tak i v našom zariadení čas Vianoc prináša veľa príležitostí, ktoré sú spojené s otvorenejšími srdiečkami a myšlienkami na pomoc a podporu. Sme síce uzatvorenejší, viac sa kontrolujeme a aj obávame, ale aj napriek tomu si k nám našli cestu samotný Mikuláš spolu so svojim anjelom a čertom. Pribudli rôzne darčeky pre detičky, pekné slovo, vzájomné porozumenie...

Konkrétne nám prináleží poďakovať sa Mestu Trnava, ktoré na nás nezabudlo a potešilo deti mikulášskym programom a balíčkami, do ktorých prispeli aj BOGE Trnava a OZ Hojdačka. Veľmi pekné darčeky v podobe anjelikov sme dostali od detí zo ZŠ Vančurova Trnava, ďalej  balíčky od zamestnancov TTSK, firme Zdravé ovocie s.r.o., veľa dobrôt od pracovníkov a nájomníkov Prestige parku Trnava s.r.o. Veľmi pekne ďakujeme i za technickú výbavu (PC a tlačiareň) od Lycos Trnavské sladovne s.r.o. a za digitálne teplomery od Morez Group a.s. Nitra.

Sme úprimne vďační za všetky dary a darčeky.

Nech Vám vianočné sviatky prinesú radosť v duši, v očiach spokojnosť a v srdci lásku.

Zároveň prajeme všetkým pevné zdravie, silu a pohodu v Novom roku 2021.


Oznam o otvorení prevádzkyVážení rodičia, vážení podporovatelia nášho zariadenia,

s radosťou Vám oznamujeme, že odo dňa 8.6.2020 (pondelok) je ŠZ pre naše detičky opäť otvorené. 


Ďakujeme za trpezlivosť a tešíme sa na Vás!!!

Oznam o prerušení prevádzky

Na základe rozhodnutia Krízového štábu TTSK oznamujeme prerušenie prevádzky v našom zariadení od pondelka 16.3.2020 až do odvolania. Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom a za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.

Mikuláš

Veľké poďakovanie patrí Slavomíre Selnekovičovej a kolektívu z kaviarne Leháro, ktorá podporuje činnosť nášho zariadenia už mnohé roky. Tento rok k nám vo štvrtok 5.12.2019 zavítali s mikulášskymi balíčkami v trošku netradičnom prevedení, bez masiek, len so sobími ušami, nakoľko pre niektoré detičky by mohli byť kostýmy až príliš rušivé. Deti si pripravili
pre "Mikuláša" z Lehára program, svoju divadelnú premiéru hravo zvládli a za svoj výkon si každý zaslúžil odmenu nielen v podobe balíčku, ale aj v cheesecakeu, ktorý odporúčame vyskúšať ku káve v príjemnom prostredí kaviarne Leháro.

Poďakovanie patrí taktiež Ľubici Križanovej - Veľkoobchod OZ,
ktorá poslala deťom na Mikuláša balíčky plné dobrôt.

Ďakujeme!!!!!

Jump City

Sme veľmi vďační pánovi Valovičovi, ktorý poskytol našim detičkám skvelý zážitok v podobe možnosti si zaskákať 2 hodiny na trampolínach, ktoré tak neskutočne milujú. U detí s poruchou autistického spektra je častý výskyt poruchy v spracovaní vestibulárnych podnetov, čo sa prejavuje v neschopnosti vykonania pohybu, ktorý sprevádza strach, neistota. Trampolíny sú jednou z mnohých alternatív, pomocou ktorých je deficit v senzorickej integrácii možné zlepšiť. Skoky na trampolíne podnecujú pravú a ľavú hemisféru k lepšej kooperácii, čo sa odzrkadluje na koordinácii, balančných schopnostiach, pohybových vzorcoch, hrubej motorike atď. Preto si ani nevieme predstaviť lepší sponzorský dar, ako tento 2v1 darček, lebo okrem zábavy, bola detičkám poskytnutá aj terapia vo forme hry.

Ďakujeme
celému tímu Jump City na Zelenom kríčku, ktorý bol veľmi priateľský, ochotný a ústretový,
veríme, že sa čoskoro uvidíme zas.  

Halloween


Ďakujeme za pozvanie na Halloweensku "party", ktorú usporiadalo Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika - CEREMINA, dňa 29.10.2019. Napriek tomu, že z našich detí neboli žiadne strašidielka a na výlet sa vychystali ešte pred zotmením, zažili deň plný zábavy. Pripravené
aktivity a hry si veľmi užili, okrem toho zistili, že Halloween je aj skvelá príležitosť, ako sa ľahko dostať k maškrte.

Ďakujeme CEREMINE, že poskytla nielen nám, ale i rodičom možnosť spestriť denný program deťom.Supervízia

V globále si ľudia veľmi málo uvedomujú samotnú podstatu celoživotného vzdelávania, ale vzdelávanie je neodmysliteľnou súčasťou každej fázy života. Silná motivácia nás stále ťahá dopredu, k sebarozvíjaniu a rozširovaniu si vedomostí v oblasti kariérneho rozvoja, ale aj v súkromnej sfére, pretože naša profesia sa stala pre mnohé z nás popredným záujmom. Vzdelávanie je častokrát "mravenčia" práca na dlhú trať, ale chtíč a vytrvalosť nás vie doviezť k úspešným koncom.
Práve za c...ieľom zabezpečenia a zvýšenia kvality profesijnej činnosti a nadobudnutia nadhľadu nad svojou pracovnou činnosťou, sme boli v pondelok 7.10.2019 supervidované pod záštitou poprednej českej odborníčky v oblasti autizmu Mgr. Romany Straussovej, Ph.D., zakladateľky a riaditeľky Centra Terapie Autizmu, autorky terapeutickej metódy O.T.A., lektorky kurzov zameraných na problematiku PAS a ranní péče, akreditovanej lektorky postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, kde školí v oblasti autizmu a terapií najmä lekárov (pedopsychiatrov).
V mene celého zariadenia by sme sa chceli poďakovať doktorke Straussovej za všetky cenné informácie a rady, ktoré nám poskytla. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s autistami, prístupom a spôsobom, ktorým supervíziu vedie, nám vytvorila nielen priestor, ale i nové možnosti, prostredníctvom ktorých vieme kvalitu našich služieb posúvať čoraz vyššie, čo ocenia najmä detičky, z ktorých máme neskutočnú radosť, keď vidíme, ako krôčik po krôčiku napredujú a my máme prístup k novým možnostiam a spôsobom, ako ich napredovanie vylepšiť.

Ešte raz, veľká vďaka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!!!


                                                 Poďakovanie

Dnes nám bolo poskytnuté neskutočné prekvapenie zo strany rodičov, ktorí sa spojili a zorganizovali spoločné stretnutie, aby nám prejavili vďaku za našu prácu. Darovali nám krásnu drevenú tabuľu s poďakovaním a magnetku každému zamestnancovi s osobitným venovaním. Nesmierne si ceníme toto gesto, ktoré pre nás predstavuje neopísateľnú poctu a zadosťučinenie.
Krajšiu spätnú väzbu si ani nevieme predstaviť a práve pri takýchto momentoch cítime, že naša práca je zmysluplná.

Toto ocenenie rodičov patrí teda aj TTSK, ktorý túto službu
zriadil.
Ďakujeme rodičom za súdržnosť medzi sebou a nami ako špecializovaným zariadením.


"Zoznamovacia" grilovačka

Grilovanie je obľúbenou aktivitou počas letnej sezóny a istou formou trávenia voľného času s rodinou a priateľmi počas prípravy rôznych lahôdok. Preto sme sa aj my rozhodli zorganizovať
"zoznamovaciu" grilovačku s programom pre celé rodiny, s cieľom rozvíjať vzťahy rodičov s deťmi, rodičov navzájom a aj s nami. Daný spôsob sa nám zdal vhodným spôsobom relaxácie a to s možnosťou nadviazania kontaktov či posilnením vzájomných väzieb. Vytvoril sa tak priestor, v ktorom sme si odovzdali veľa užitočných informácií ako riešiť mnohé situácie s našimi
detičkami. Pozvané boli taktiež aj detičky s rodičmi, ktorým je poskytovaná služba včasnej intervencie a tak sme sa na dvore špecializovaného zariadenia stretli v hojnom počte a strávili
sme spolu príjemné chvíle. V mene celého tímu ďakujeme Jakubkovmu tatinovi, ktorý nám
spríjemnil atmosféru hrou na akordeóne a taktiež všetkým maminkám a babičkám, ktoré napiekli vynikajúce koláče. Veríme, že ste sa grilovačku užili rovnako ako my a radi sa zúčastníte
aj na ďalšej akcii.

Mesto pre všetkých

Trnava bez predsudkov

Mesto Trnava v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre spina bifida a/ alebo hydrocefalom a Nádvorím - priestorom súčasnej kultúry zorganizovalo 19.6. podujatie MESTO PRE VŠETKÝCH, ktoré bolo zamerané na podporu zdravotne znevýhodnených ľudí. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program v rámci ktorého boli odprezentované rôzne sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, aktivity občianskych združení, tvorivé dielne a iné. Tí odvážnejší si mohli skúsiť jazdu na handbike-u, bocciau, posunkový jazyk a jazdu na invalidnom vozíku.

Aj my sme boli súčasťou trhu s originálnymi výrobkami v krásnom prostredí Nádvoria, kde sme okrem osvety a prezentácie Špecializovaného zariadenia v Trnave, predávali i naše handmade produkty. Ďakujeme za každý zakúpený výrobok, peniažky poputujú na účet nášho občianskeho združenia. 


Návšteva Českých Budějovíc

V pondelok 17.6. sme navštívili Auticentrum, o.p.s. v Českých Budějoviciach  za cieľom vytvorenia medzinárodnej spolupráce. Auticentrum zabezpečuje pravidelné aktivizačné služby a odľahčovaciu službu pre osoby s autizmom od roku 2014. Tešíme sa, že máme možnosť spolupracovať s vysokokvalifikovanými odborníkmi z nášho odboru a tak si predávať navzájom cenné informácie a rady.

Ďakujeme celému tímu Auticentra za vrelé prijatie a príjemne prežité chvíle...


Konferencia

Dňa 29. apríla sa konal pod záštitou TTSK, Fakulty sociálnych vied UCM, OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave, 1. ročník odbornej konferencie s tematickým zameraním Autizmus - samota, ktorá nebolí. Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti, ako prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. a PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., ktoré nám priblížili problematiku autizmu z vedeckého hľadiska a poskytli nám svoje poznatky z dlhoročnej praxe. Sme vďační, že sme mohli byť súčasťou konferencie a ceníme si všetky nové informácie, ktoré nám boli prednesené.


Slávnostné otvorenie

Za prítomnosti vicežupana Józsefa Berényiho, zamestnancov a všetkých pozvaných hostí sa 5.2.2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie nášho zariadenia.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa podujatie mohlo zorganizovať a pomohli nám tak vytvoriť priateľskú atmosféru, v ktorej sa niesla celá udalosť.

Pevne veríme, že detičkám aj ich rodičom sa naše priestory budú páčiť, pretože sme sa snažili vytvoriť také podmienky a priestory, ktoré spĺňajú najvyššie možné štandardy. Celý tím sa veľmi tešíme na detičky a spoluprácu s rodičmi a predovšetkým sa budeme snažiť o to, aby sa v našom zariadení cítili príjemne a bezpečne. 


Darovanie 2% z daní

Blíži sa obdobie možnosti darovať svoje dve percentá.

Ak by ste sa rozhodli podporiť naše občianske združenie, budeme veľmi vďační.


Špecializované zariadenie v Trnave vám vyjadruje

poďakovanie

za podporu a aktívnu pomoc, ktorú ste vynaložili počas uplynulého roku 2018. Vďaka Vašim príspevkom a darom sme mohli našim klientom vytvoriť lepšie podmienky a napĺňať stanovené poslanie a ciele. Každá forma pomoci bola pre našich klientov osobným prínosom. 

Veríme, že naša spolupráca pretrvá aj v budúcnosti.


                                                                               Riaditeľka

                                                                               klienti a tím Špecializovaného zariadenia v Trnave

Sponzori:

Slovenské elektrárne, a.s. 

TTSK

Mesto Trnava

Zdravé ovocie a zelenina: p. Ľubka Križanová

Siemens s.r.o.

Gymnázium J. Hollého v Trnave : PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. a jej trieda

Rodina Majerníková z Majcichova

Tip Top Gastro s.r.o.: p. Stanislav Hrúz

Občianske združenie Hojdačka

Kvety Milka v Trnave: rodina p. Jakubca

Revia: Malokarpatská komunitná nadácia

Kaviareň "Leháro": p. Slavomíra Selnekovičová a jej skvelé dievčence

Reštaurácia & Pub Merkur: p. Martinka Krajčírová a p. Danko Čahoj

ZŠ a MŠ, Vančurova v Trnave: Mgr. Michaela Rakúsová a Mgr. Monika Horváthová

P. Ľudka Bíliková zo Suchej nad Parnou

P. Dagmar Turečeková z Trnavy

Mgr. Zuzka Popová z Trnavy

P. Monika Šurinová z Trnavy

APIMED: Ing. Peter Kudláč a Mgr. Mária Kudláčová

Maliarske centrum Juel: p. Juraj Bartoš

Občianske združenie Lepšia Trnava

Centrum Koburgovo, n.o.: Mgr. Juraj Štofej, PhD.

Bronco, n.o.