AKTUALITY


Dávame na vedomie, že nakoľko okres Trnava prechádza od pondelka 20.09.2021 podľa Covid  automatu zo zelenej  do oranžovej farby, zverejňujeme Covid automat pre naše zariadenie.
Prípadné ďalšie zmeny budú včas zverejnené.

Ďakujeme za pochopenie.

Covid automat pre ŠZvTT


Dňa 14.1.2021 bolo bezplatne vykonané členom občianskeho združenia Dobrovoľná civilná
ochrana preventívne dezinfikovanie všetkých vnútorných priestorov Špecializovaného zaridenia v Trnave. 

Na dezinfikovanie bola použitá širokospektrálna dezinfekcia firmy Ecolab - Incidin Pro, ktorá je účinná proti baktériám, kvasinkám a rôznym typov vírusov a je vhodná pre vysoko rizikové oblasti a širokú škálu povrchov. Využíva sa predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Dezinfikovanie bolo vykonané držiteľom Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie.

Veľká vďaka patrí OZ Dobrovoľná civilná ochrana a aj samotným dobrovoľníkom, ktorí sa do tejto aktivity nezištne zapojili.

Vianočný čas v Špecializovanom zariadení v Trnave


Tak ako každoročne, tak i v našom zariadení čas Vianoc prináša veľa príležitostí, ktoré sú spojené s otvorenejšími srdiečkami a myšlienkami na pomoc a podporu. Sme síce uzatvorenejší, viac sa kontrolujeme a aj obávame, ale aj napriek tomu si k nám našli cestu samotný Mikuláš spolu so svojim anjelom a čertom. Pribudli rôzne darčeky pre detičky, pekné slovo, vzájomné porozumenie...

Konkrétne nám prináleží poďakovať sa Mestu Trnava, ktoré na nás nezabudlo a potešilo deti mikulášskym programom a balíčkami, do ktorých prispeli aj BOGE Trnava a OZ Hojdačka. Veľmi pekné darčeky v podobe anjelikov sme dostali od detí zo ZŠ Vančurova Trnava, ďalej  balíčky od zamestnancov TTSK, firme Zdravé ovocie s.r.o., veľa dobrôt od pracovníkov a nájomníkov Prestige parku Trnava s.r.o. Veľmi pekne ďakujeme i za technickú výbavu (PC a tlačiareň) od Lycos Trnavské sladovne s.r.o. a za digitálne teplomery od Morez Group a.s. Nitra.

Sme úprimne vďační za všetky dary a darčeky.

Nech Vám vianočné sviatky prinesú radosť v duši, v očiach spokojnosť a v srdci lásku.

Zároveň prajeme všetkým pevné zdravie, silu a pohodu v Novom roku 2021.


Oznam o otvorení prevádzkyVážení rodičia, vážení podporovatelia nášho zariadenia,

s radosťou Vám oznamujeme, že odo dňa 8.6.2020 (pondelok) je ŠZ pre naše detičky opäť otvorené. 


Ďakujeme za trpezlivosť a tešíme sa na Vás!!!

Oznam o prerušení prevádzky

Na základe rozhodnutia Krízového štábu TTSK oznamujeme prerušenie prevádzky v našom zariadení od pondelka 16.3.2020 až do odvolania. Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom a za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.

Mikuláš

Veľké poďakovanie patrí Slavomíre Selnekovičovej a kolektívu z kaviarne Leháro, ktorá podporuje činnosť nášho zariadenia už mnohé roky. Tento rok k nám vo štvrtok 5.12.2019 zavítali s mikulášskymi balíčkami v trošku netradičnom prevedení, bez masiek, len so sobími ušami, nakoľko pre niektoré detičky by mohli byť kostýmy až príliš rušivé. Deti si pripravili
pre "Mikuláša" z Lehára program, svoju divadelnú premiéru hravo zvládli a za svoj výkon si každý zaslúžil odmenu nielen v podobe balíčku, ale aj v cheesecakeu, ktorý odporúčame vyskúšať ku káve v príjemnom prostredí kaviarne Leháro.

Poďakovanie patrí taktiež Ľubici Križanovej - Veľkoobchod OZ,
ktorá poslala deťom na Mikuláša balíčky plné dobrôt.

Ďakujeme!!!!!

Jump City

Sme veľmi vďační pánovi Valovičovi, ktorý poskytol našim detičkám skvelý zážitok v podobe možnosti si zaskákať 2 hodiny na trampolínach, ktoré tak neskutočne milujú. U detí s poruchou autistického spektra je častý výskyt poruchy v spracovaní vestibulárnych podnetov, čo sa prejavuje v neschopnosti vykonania pohybu, ktorý sprevádza strach, neistota. Trampolíny sú jednou z mnohých alternatív, pomocou ktorých je deficit v senzorickej integrácii možné zlepšiť. Skoky na trampolíne podnecujú pravú a ľavú hemisféru k lepšej kooperácii, čo sa odzrkadluje na koordinácii, balančných schopnostiach, pohybových vzorcoch, hrubej motorike atď. Preto si ani nevieme predstaviť lepší sponzorský dar, ako tento 2v1 darček, lebo okrem zábavy, bola detičkám poskytnutá aj terapia vo forme hry.

Ďakujeme
celému tímu Jump City na Zelenom kríčku, ktorý bol veľmi priateľský, ochotný a ústretový,
veríme, že sa čoskoro uvidíme zas.  

Halloween


Ďakujeme za pozvanie na Halloweensku "party", ktorú usporiadalo Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika - CEREMINA, dňa 29.10.2019. Napriek tomu, že z našich detí neboli žiadne strašidielka a na výlet sa vychystali ešte pred zotmením, zažili deň plný zábavy. Pripravené
aktivity a hry si veľmi užili, okrem toho zistili, že Halloween je aj skvelá príležitosť, ako sa ľahko dostať k maškrte.

Ďakujeme CEREMINE, že poskytla nielen nám, ale i rodičom možnosť spestriť denný program deťom.Supervízia

V globále si ľudia veľmi málo uvedomujú samotnú podstatu celoživotného vzdelávania, ale vzdelávanie je neodmysliteľnou súčasťou každej fázy života. Silná motivácia nás stále ťahá dopredu, k sebarozvíjaniu a rozširovaniu si vedomostí v oblasti kariérneho rozvoja, ale aj v súkromnej sfére, pretože naša profesia sa stala pre mnohé z nás popredným záujmom. Vzdelávanie je častokrát "mravenčia" práca na dlhú trať, ale chtíč a vytrvalosť nás vie doviezť k úspešným koncom.
Práve za c...ieľom zabezpečenia a zvýšenia kvality profesijnej činnosti a nadobudnutia nadhľadu nad svojou pracovnou činnosťou, sme boli v pondelok 7.10.2019 supervidované pod záštitou poprednej českej odborníčky v oblasti autizmu Mgr. Romany Straussovej, Ph.D., zakladateľky a riaditeľky Centra Terapie Autizmu, autorky terapeutickej metódy O.T.A., lektorky kurzov zameraných na problematiku PAS a ranní péče, akreditovanej lektorky postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, kde školí v oblasti autizmu a terapií najmä lekárov (pedopsychiatrov).
V mene celého zariadenia by sme sa chceli poďakovať doktorke Straussovej za všetky cenné informácie a rady, ktoré nám poskytla. Svojimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s autistami, prístupom a spôsobom, ktorým supervíziu vedie, nám vytvorila nielen priestor, ale i nové možnosti, prostredníctvom ktorých vieme kvalitu našich služieb posúvať čoraz vyššie, čo ocenia najmä detičky, z ktorých máme neskutočnú radosť, keď vidíme, ako krôčik po krôčiku napredujú a my máme prístup k novým možnostiam a spôsobom, ako ich napredovanie vylepšiť.

Ešte raz, veľká vďaka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!!!


                                                 Poďakovanie

Dnes nám bolo poskytnuté neskutočné prekvapenie zo strany rodičov, ktorí sa spojili a zorganizovali spoločné stretnutie, aby nám prejavili vďaku za našu prácu. Darovali nám krásnu drevenú tabuľu s poďakovaním a magnetku každému zamestnancovi s osobitným venovaním. Nesmierne si ceníme toto gesto, ktoré pre nás predstavuje neopísateľnú poctu a zadosťučinenie.
Krajšiu spätnú väzbu si ani nevieme predstaviť a práve pri takýchto momentoch cítime, že naša práca je zmysluplná.

Toto ocenenie rodičov patrí teda aj TTSK, ktorý túto službu
zriadil.
Ďakujeme rodičom za súdržnosť medzi sebou a nami ako špecializovaným zariadením.


"Zoznamovacia" grilovačka

Grilovanie je obľúbenou aktivitou počas letnej sezóny a istou formou trávenia voľného času s rodinou a priateľmi počas prípravy rôznych lahôdok. Preto sme sa aj my rozhodli zorganizovať
"zoznamovaciu" grilovačku s programom pre celé rodiny, s cieľom rozvíjať vzťahy rodičov s deťmi, rodičov navzájom a aj s nami. Daný spôsob sa nám zdal vhodným spôsobom relaxácie a to s možnosťou nadviazania kontaktov či posilnením vzájomných väzieb. Vytvoril sa tak priestor, v ktorom sme si odovzdali veľa užitočných informácií ako riešiť mnohé situácie s našimi
detičkami. Pozvané boli taktiež aj detičky s rodičmi, ktorým je poskytovaná služba včasnej intervencie a tak sme sa na dvore špecializovaného zariadenia stretli v hojnom počte a strávili
sme spolu príjemné chvíle. V mene celého tímu ďakujeme Jakubkovmu tatinovi, ktorý nám
spríjemnil atmosféru hrou na akordeóne a taktiež všetkým maminkám a babičkám, ktoré napiekli vynikajúce koláče. Veríme, že ste sa grilovačku užili rovnako ako my a radi sa zúčastníte
aj na ďalšej akcii.

Mesto pre všetkých

Trnava bez predsudkov

Mesto Trnava v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre spina bifida a/ alebo hydrocefalom a Nádvorím - priestorom súčasnej kultúry zorganizovalo 19.6. podujatie MESTO PRE VŠETKÝCH, ktoré bolo zamerané na podporu zdravotne znevýhodnených ľudí. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program v rámci ktorého boli odprezentované rôzne sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, aktivity občianskych združení, tvorivé dielne a iné. Tí odvážnejší si mohli skúsiť jazdu na handbike-u, bocciau, posunkový jazyk a jazdu na invalidnom vozíku.

Aj my sme boli súčasťou trhu s originálnymi výrobkami v krásnom prostredí Nádvoria, kde sme okrem osvety a prezentácie Špecializovaného zariadenia v Trnave, predávali i naše handmade produkty. Ďakujeme za každý zakúpený výrobok, peniažky poputujú na účet nášho občianskeho združenia. 


Návšteva Českých Budějovíc

V pondelok 17.6. sme navštívili Auticentrum, o.p.s. v Českých Budějoviciach  za cieľom vytvorenia medzinárodnej spolupráce. Auticentrum zabezpečuje pravidelné aktivizačné služby a odľahčovaciu službu pre osoby s autizmom od roku 2014. Tešíme sa, že máme možnosť spolupracovať s vysokokvalifikovanými odborníkmi z nášho odboru a tak si predávať navzájom cenné informácie a rady.

Ďakujeme celému tímu Auticentra za vrelé prijatie a príjemne prežité chvíle...


Konferencia

Dňa 29. apríla sa konal pod záštitou TTSK, Fakulty sociálnych vied UCM, OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave, 1. ročník odbornej konferencie s tematickým zameraním Autizmus - samota, ktorá nebolí. Konferencie sa zúčastnili významné osobnosti, ako prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. a PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., ktoré nám priblížili problematiku autizmu z vedeckého hľadiska a poskytli nám svoje poznatky z dlhoročnej praxe. Sme vďační, že sme mohli byť súčasťou konferencie a ceníme si všetky nové informácie, ktoré nám boli prednesené.


Slávnostné otvorenie

Za prítomnosti vicežupana Józsefa Berényiho, zamestnancov a všetkých pozvaných hostí sa 5.2.2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie nášho zariadenia.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa podujatie mohlo zorganizovať a pomohli nám tak vytvoriť priateľskú atmosféru, v ktorej sa niesla celá udalosť.

Pevne veríme, že detičkám aj ich rodičom sa naše priestory budú páčiť, pretože sme sa snažili vytvoriť také podmienky a priestory, ktoré spĺňajú najvyššie možné štandardy. Celý tím sa veľmi tešíme na detičky a spoluprácu s rodičmi a predovšetkým sa budeme snažiť o to, aby sa v našom zariadení cítili príjemne a bezpečne. 


Darovanie 2% z daní

Blíži sa obdobie možnosti darovať svoje dve percentá.

Ak by ste sa rozhodli podporiť naše občianske združenie, budeme veľmi vďační.


Špecializované zariadenie v Trnave vám vyjadruje

poďakovanie

za podporu a aktívnu pomoc, ktorú ste vynaložili počas uplynulého roku 2018. Vďaka Vašim príspevkom a darom sme mohli našim klientom vytvoriť lepšie podmienky a napĺňať stanovené poslanie a ciele. Každá forma pomoci bola pre našich klientov osobným prínosom. 

Veríme, že naša spolupráca pretrvá aj v budúcnosti.


                                                                               Riaditeľka

                                                                               klienti a tím Špecializovaného zariadenia v Trnave

Sponzori:

Slovenské elektrárne, a.s. 

TTSK

Mesto Trnava

Zdravé ovocie a zelenina: p. Ľubka Križanová

Siemens s.r.o.

Gymnázium J. Hollého v Trnave : PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. a jej trieda

Rodina Majerníková z Majcichova

Tip Top Gastro s.r.o.: p. Stanislav Hrúz

Občianske združenie Hojdačka

Kvety Milka v Trnave: rodina p. Jakubca

Revia: Malokarpatská komunitná nadácia

Kaviareň "Leháro": p. Slavomíra Selnekovičová a jej skvelé dievčence

Reštaurácia & Pub Merkur: p. Martinka Krajčírová a p. Danko Čahoj

ZŠ a MŠ, Vančurova v Trnave: Mgr. Michaela Rakúsová a Mgr. Monika Horváthová

P. Ľudka Bíliková zo Suchej nad Parnou

P. Dagmar Turečeková z Trnavy

Mgr. Zuzka Popová z Trnavy

P. Monika Šurinová z Trnavy

APIMED: Ing. Peter Kudláč a Mgr. Mária Kudláčová

Maliarske centrum Juel: p. Juraj Bartoš

Občianske združenie Lepšia Trnava

Centrum Koburgovo, n.o.: Mgr. Juraj Štofej, PhD.

Bronco, n.o.