COVID - 19

Dávame na vedomie, že nakoľko okres Trnava prechádza od pondelka 20.09.2021 podľa Covid automatu zo zelenej do oranžovej farby, zverejňujeme Covid automat pre naše zariadenie.
Prípadné ďalšie zmeny budú včas zverejnené.

Ďakujeme za pochopenie.

Covid automat pre ŠZvTT

V dôsledku druhej vlny šírenia sa ochorenia COVID-19 bol na území SR vyhlásený núdzový stav od 1.10.2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území SR.

Špecializované zariadenie v Trnave v dôvodu vyhlásenia vyššie uvedeného núdzového stavu bolo dňom 12.10.2020 určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie v zmysle príkazu Predsedu TTSK, ako zriaďovateľa.

V rámci vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí plnenia sociálneho zabezpečenia v rozsahu tak, aby sa zachovalo poskytovanie starostlivosti a odbornej pomoci, ktorú subjekt hospodárskej mobilizácie poskytuje v rozsahu jeho zriaďovacej listiny, a to pri dodržaní všetkých usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky a následných pokynov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.