OBČIANSKE ZDRUŽENIE


Občianske združenie Cesta zázrakov, o.z. vzniklo z iniciatívy zamestnancov Špecializovaného zariadenia v Trnave, ktoré poskytuje ambulantnú sociálnu službu deťom s poruchou autistického spektra a s inými pervazívnymi vývinovými poruchami vo veku 3-12 rokov a službu Včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s PAS alebo podozrením na túto diagnózu.

Porucha autistického spektra je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje väčšinou v detskom veku. Je to stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí - od uzavretia dieťaťa v "jeho vlastnom svete", s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy, po menej nápadné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie. Neovplyvňuje len život dieťaťa, ale zasahuje do života celej rodiny. 

Deti s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopné pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu svetu", s nádejou plnohodnotnejšieho života. Je to cesta, ktorá si vyžaduje veľké nároky na čas, financie, na schopnosť zvládať pri výchove rôzne záťažové situácie. Je to však "cesta zázrakov", malých aj väčších. Tento názov nesie naše občianske združenie. Jeho poslaním je pomáhať, podporovať rodiny s deťmi s PAS organizovaním rôznych vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a terapeutických aktivít, vytvárať podmienky na komunitné prežívanie a integrovanie rodín do spoločenského diania, obhajovať ich práva a potreby.