STRATEGICKÁ VÍZIA, CIELE A PLÁN

Vyhodnotenie strategický cieľov ŠZvTT, 2023

Strategické plány, vízia a ciele ŠZvTT 2023 - 2025 

Strategické plány, vízia a ciele ŠZvTT 2021 - 2024 (aktualizácia dokumentu)

Strategická plány, vízia a ciele ŠZvTT 2019 - 2024