VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

V prípade zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania, príp. životopisu, poskytnutia osobných údajov, musíte zaslať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré nájdete v časti zverejňovanie/GDPR. V opačnom prípade Vaša žiadosť nebude zaradená do databázy uchádzačov o zamestnanie a osobné údaje/dokumenty budú vymazané/skartované.

Ponuka voľného pracovného miesta - v súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.