Dokumenty

Vložte svoj text

Postup pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby špecializovaného zariadenia a včasnej intervencie